22.3. – 24.3. 2024 – Čekatelský kurz

Dva z naších vedoucích – Kryštof a Hanča se zúčastnili čekatelského kurzu Mraveniště. Ten je složen ze tří víkendů, letos se jednalo o soustředění v únoru, březnu a dubnu.

Čekatelská zkouška je stupněm činovnického vzdělávání, ostatní vzdělávání na ni většinou navazují. 

Z čeho se ČZ skládá

ČZ tvoří vybraná kritéria, která odpovídají tzv. kompetenčnímu profilu čekatele.  Kritéria zahrnují takové oblasti, jako jsou myšlenkové základy skautingu, metodika skautské výchovy, zdravověda, bezpečnost, přípravu akce, základy psychologie a pedagogiky, hospodářské a právní minimum, aj. 

Kryštof i Hanča úspěšně zkoušku složili a patří jím tím velká gratulace.