o skautingu

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907. Dnes je skauting s 60 miliony skautek a skautů po celém světě největším globálním výchovným hnutím pro děti a mladé lidi.

proč se stát skautem?

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Hodnoty skautingu:

skautský obchod:

SKAUTSKÉ SYMBOLY