nováčci

informace

Vážení rodiče nováčků. Jsme nesmírně rádi, že jste se rozhodli připojit se s svými dětmi k našemu skautskému oddílu. V tomto příspěvku bychom vám rádi shrnuli vše důležité, co potřebujete vědět.
Pro skautskou činnost jsou klíčové tři základní druhy setkávání se. Jsou to schůzky, výpravy a letní tábor.

Na schůzkách se daná skupina schází jednou týdně převážně v naší klubovně. Na schůzkách se děti věnují programů, který pro ně připraví rádce družiny (od poznávaní stromů, rozdělávaní ohně, zdravovědy až po zajímavé hry).

Výpravy se konají přibližně jednou až dvakrát měsíčně. Jejich rozpis najdete na hlavní stránce. Konkrétní informace o výpravách budou zveřejňovány na webu, popřípadě je budete dostávat prostřednictvím mailu.

Letní tábor pořádáme v prvních týdnech v červenci na našem tábořišti. Více informací získáte na schůzce k táborů
Vážení rodiče nováčků. Jsme nesmírně rádi, že jste se rozhodli připojit se s svými dětmi k našemu skautskému oddílu. V tomto příspěvku bychom vám rádi shrnuli vše důležité, co potřebujete vědět. Pro skautskou činnost jsou klíčové tři základní druhy setkávání se. Jsou to schůzky, výpravy a letní tábor.
Na schůzkách se daná skupina schází jednou týdně převážně v naší klubovně. Na schůzkách se děti věnují programů, který pro ně připraví rádce družiny (od poznávaní stromů, rozdělávaní ohně, zdravovědy až po zajímavé hry).
Výpravy se konají přibližně jednou až dvakrát měsíčně. Jejich rozpis najdete na hlavní stránce. Konkrétní informace o výpravách budou zveřejňovány na webu, popřípadě je budete dostávat prostřednictvím mailu.
Letní tábor pořádáme v prvních týdnech v červenci na našem tábořišti. Více informací získáte na schůzce k táborů

co s sebou na schůzku?

Zápisník na hry

propiska/
tužka

uzlovačka

šátek na hry

nováček

papuče

Kolik stojí přihlášení do oddílu a další činnost?

Roční členský poplatek činí cca XXX Kč a platí koncem kalendářního roku.


Dále je potřeba počítat s částkou okolo 200 Kč na pořízení základního skautského vybavení (zápisník, uzlovačka).


Během roku přibližně jednou až dvakrát měsíčně vyrážíme na výpravy do okolí, na které je potřeba počítat odhadem 50 – 100 Kč na cestovné (víkendové výpravy se společným stravováním 350-500 Kč přibližně dvě do roka).


V létě vždy jedeme na čtrnáctidenní stanový tábor (cena tábora je okolo 3.200 Kč).

chcete své dítě přihlásit do skautu?