Uzlařská regata -23. BŘEZNA 2019

V sobotu 23. března proběhla uzlařská regata – akce pořádaná 2. oddílem. Sešlo se nás poměrně dost, podle Indyho 47.

Vše proběhlo tradičně, příchod přespolních, registrace, nástup, zahájení a pak už začala samotná soutěž.

Soutěžilo se ve třech kategoriích – vlčata a světlušky, skauti a skautky a důchodci.

V nejmladší kategorii se nám dařilo úplně nejvíce. Vyhrála Terka z družiny Dračic. Všechny její vítězství překvapilo. Na druhou stranu klukům z družiny Vlků se letos moc nedařilo. U medvědů to bylo už lepší, na 6. místě se umístil nejmenší z nich a to Ondra, všechny překvapil rychlostí kterou vázal. Zkrátka, letošní rok se nejvíce dařilo úplně nejmladším členům oddílu.

V kategorii skautů a skautek jsme se táké dostali na ,,bednu” a to zásluhou Poky. Na jednu stranu je to úspěch, ale na druhou zhoršení oproti minulému roku, kdy byla Barča první. Bylo to nejspíš způsobeno tím, jak sama řekla: ,,rok jsem to ani neviděla”.

V důchodcích obsadila 4. místo Žely.

Po závodě nasledovalo Bingo – opět se nám daří a pizza míří do oddílu.

Na netradičních disciplínách jsme pokračovali ve sbíraní diplomů a téměř vše jsme vyhráli. Pokud jsme nevyhráli, tak jsme se alespoň v každé disciplíně umístili nejhůře 3.