oddílovka – 16. února 2019

Dne 16. 2. 2019 si Rádio, Soňa, Hanča a Jirka za pomoci Kryštofa a Pepči připravili akci o 4 základních živlech: voda, oheň, vzduch a země.

Všichni se rozdělili do dvojic a vyrazili.

Na prvním stanovišti, které bylo o zemi, měli nakreslit, jak si představují budoucnost planety země.         Někteří se snažili více, někteří méně, ale všichni to zvládli.

Na druhém stanovišti byla voda, takže tam děti museli z jednoho rohu místnosti do protějšího rohu přenést vodu přes překážky pomocí hrnečků.

Na třetím stanovišti, které bylo o ohni, měli odpovědět na 10 otázek ohledně ohně a vše ohledně něj, museli odpovědět na 7 otázek, ale pokud to nezvládli, tak za několik dřepů mohli jít dál.

Po ukončení ohně pokračovali na poslední stanoviště a to bylo o vzduchu, ve kterém měli vytvořit takovou vlaštovku, aby vydržela i dlouhé lety a to se všem podařilo, takže na posledním dostali část papíru a pokud se všichni spojily, tak jim vyšla šifra a v ní zjistili, kde se nachází poklad, který je dovedl až na náměstí.

Jelikož každý na jinačím stanovišti strávil jinačí dobu, tak někteří byly dříve, takže si venku zahráli nějaké hry. Ostatní hráli deskové hry uvnitř.

Ke konci akce jsme všichni uklidili, abychom pro skauty po nás zanechali čisté středisko a začali chodit rodiče.

Rádio