Betlémské světlo – 23. a 24. prosinec 2018

Betlémské světlo, symbol naděje a přátelství, které letos doputovalo z Betléma do rakouského Lince převzali 15. prosince skauti z Českých Budějovic a Plzně. Následující den jej skautští kurýři rozvezli vlaky po republice. Na jedné ze zastávek, v Suchdole nad Odrou, jsme si plamínek zapálili i my. Pečlivě jsme po šest dní střežili, až nás zradila tzv. věčná svíce, která vyhořela o mnoho hodin dříve, než slibovala etiketa. Naštěstí jsme ale nebyli jediní v okolí, kdo o světlo pečoval, a tak se nám jej podařilo znovu získat v Jeseníku nad Odrou u příležitosti oddílových Vánoc.

S Betlémským světlem jsme se zúčastnili Vánočního jarmarku na náměstí v neděli 23. prosince. I přes počáteční déšť Světlo vykouzlilo správnou atmosféru. Svíčku si přišlo zapálit spoustu svátečně naladěných lidí, kterým se o to víc rozšířil úsměv, když od nás dostali skautský čaj a kalendář.

rozdávání Betlémského světla na náměstí

Rozdávání radosti mělo pokračování přímo o Štědrém ránu. To jsme se se Světlem vypravili do domova důchodců sousedícího s naší klubovnou. Tady jsme obešli všechny dveře a tam kde nám otevřeli, zapálili jsme svíčku, popřáli seniorům klidné svátky i mnoho zdraví. Chodbami se za doprovodu kytar i dalších hudebních nástrojů linul zpěv koled, který všechny obyvatele domova rozzářil a my se mohli rozejít domů s teplem u srdce a splněným štědrodenním dobrým skutkem.