11. 2. 2023 – Skautský ples

V sobotu 11. 2. 2023 proběhl skautský ples. Vše začalo pateční přípravou. Před plesem jsme museli vše nachystat. Vynesení stolů bylo rychlé, horši to bylo s výzdobou, ale naštěstí se s tím naše vůdkyně a rádkyně popraly dobře. Dan, Maty a Ivča chystali toasy – 200 ks, které jsme na plese nabízeli hostům. 

V sobotu jsme se sešli ještě o dvě hodiny dříve, abychom dochystali poslední detaily, narazili bečky piva a kofoly. Ples zahájil vedoucí střediska Vaša a hlavní organizátor plesu Zdena. 

Poté se už začalo zpívat a tančit. Ples doprovázela skupina Flegmans.

Program plesu byl pestrý. Vystoupily děti, které skákaly přes švihadla a roveři ze střediska si připravili soutěže pro hosty. Následovala tombola a zase se tančilo a pilo. 

V neděli následoval úklid a dojídaní jídla, které zbylo. 

Ples jsme se všichni užili a těšíme se na další ročníky.