skautský ples – 1.2.2020

V pátek před plesem jsme museli vše nachystat. Vynesení stolů bylo rychlé, horši to bylo s výzdobou, ale naštěstí se s tím naše vůdkyně a rádkyně popraly dobře a my, co jsme na ně dohlíželi s baru jsme je pochválili 

V sobotu v 19:00 začal ples již tradičním nástupem v krojích, zazpívala se skautská hymna a Vašek, vůdce střediska společně se starostou NJ Stanislavem Kopeckým ples oficiálně zahájili.

Po rychlém převlečeni z kroje se šlo zpívat a tančit.

Doplňkový program byla tombola a dvě taneční vystoupení.

Všichni jsme si ples užili, nejen členové, ale i rodiče od členů, kteří již tradičně navštěvují naše plesy.

Těšíme se na další rok!