Akce k výročí 100 let založení republiky – 15. června 2018

Znáte ten pocit, když se probudíte v podsadovém stanu na náměstí ?  My ano !!

Ale všechno po pořádku…

Skauti ze střediska Pagody a Dvojky z Nového Jičína se zúčastnily akce T.G. Masaryk v Novém Jičíně.

Sešli jsme se v 7:00 před naší klubovnou, začali jsme nakládat všechno vybavení (podsadové stany, lavičky, nové plachty a bannery… jo a ještě věci potřebné na aktivity pro veřejnost).

Dojeli jsme na náměstí, kde jsme vše vyložili a začali stavět skautské městečko.

Jak bylo vše vyloženo, tak se k nám připojil Maty a pomohl nám stavět. Po nějaké době dorazila dokonce i Majda, která využila všechny svoje skautské skilly, aby vytvořila nástěnku a Martin jí pomohl.

stanové městečko bylo dominantou náměstí

Na náměstí proběhl typický skautský nástup se vztyčením státní vlajky.

Jak bylo vše připraveno, mohli začít workshopy pro veřejnost, které měli  veřejnosti přiblížit skautskou činnost. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet chůzi na chůdách vojenský ping pong, střelbu z luku, vyrábění z kůže a spoustu dalších aktivit.

V 9:00 jsme se zúčastnily slavnostního průvodu a přivítání T.G. Masaryka. Náměstí už bylo narváno základními  školami. Všem deváťačkám se kluci v krojích líbili. Navštívil nás i pan prezident Masaryk.

Doprovázíme T. G. M.

zleva: Váša, Martin , T. G. M. Maty, Dan a Majda

I vedoucí našeho střediska měl na pódiu své místo, slova se ujal ihned po panu starostovi.

Naše středisko sahá až na hrad

Po slavnostním zahájení pokračovaly workshopy až do 12:00, kdy jsme

Vášův proslov byl velice výstižný když mluvil o důležitosti skautů během vzniku ČSR

dostali oběd spíš “pekáč řízků”

Workshopy pokračovaly až do pozdního odpoledne, kdy dorazili zástupci 17.oddílu liliového kříže, chvíli se  u nás “ohřáli”, a pak pokračovali na mši.

Za splnění stanoviště dostal každý účastník razítko, které symbolizovalo poštovní známku skautské pošty (tato pošta opravdu fungovala za dob první republiky a napomáhala ke vzniku samostatného státu).

Balení začalo v 17:00 a skončilo 17:20,byli jsme fakt rychlí a jen jsme čekali na auto… A jedno poškodili.

dav

Fotografové: Lenka Malinová a Maty s Danem

Napsali: Dan & Maty