Podzimní výšlap – 30. září 2017

Sešli jsme se v celkem malém počtu na autobusovém nádraží, konkrétně na nástupišti číslo 9. Dojeli jsme do Žiliny, kde se k nám připojili další členové oddílu. Ze zastávky vedly naše kroky rovnou do lesa, kde proběhlo rozdělení do týmů a zahrála se první hra.

Dále jsme dostali za úkol vyfotit se u krmelce jako srnky.

Rozdělávání ohně se může zdát jednoduché, ale není tomu tak. Po dlouhém snažení se se nám ale podařilo aspoň malý ohýnek rozdělat!

Následovala hra a po ní krátký odpočinek.

Přetahovaná. Souboj mezi družinami, pohlavím a vedoucími.

Akci jsme zakončili v naší skautské klubovně a zahráli si ještě pár kratších her. Všichni jsme si výšlap užili a těšíme se na další!!!

Tak tedy příště…ahoj!!!