Květinový den – 10. května 2017

Tak jako každý rok jsme se v malé skupince lidí sešli, abychom pomohli vybrat peníze na léčbu rakoviny.

Sraz jsme měli v klubovně, kde jsme si pro ty, kteří na této akci ještě nebyli, vysvětlili o co tedy půjde, a jak to bude celé probíhat.

Poté jsme si rozdali pokladničky, kytičky, letáčky  a došli na náměstí, kde jsme se následně všichni oblékli do triček, které poukazovali na náš prodej.

Pak už jsme se jen rozdělili do skupinek a všichni se rozutekli na jinou stranu města a takto jsme tam pobíhali dvě hodinky.

Když už se blížil konec, zamířili jsme zpět do klubovny, kde jsme odložili pokladničky, rozloučili se a s dobrým pocitem (a špětkou únavy) odcházeli domů.

Děkujeme všem, kteří se zapojili

A ZA ROK ZAS AHOJ!